Projektledning

En grundkurs som syftar till att deltagarna ska känna sig stärkta i sin roll som projektledare.

Att arbeta i projekt är mycket vanligt och både offentlig sektor och företag genomför mycket av sin verksamhet i projektform. Kursen, som är på grundnivå, genomförs under två kursdagar och syftar till att deltagarna ska känna sig stärkta i rollen som projektledare.

Efter kursen ska deltagaren ha förmåga att planera, genomföra och avsluta projekt enligt vedertagna projektmetoder, dessutom ska den ha kunskap om:

  • grundläggande terminologi inom projektledning
  • resursfördelning, ansvarsroller samt riskhantering i projekt
  • projektets roll och funktion i en organisation
  • vilka verktyg och tekniker som kan finnas för att öka chansen för framgångsrika projekt
  • vikten av kommunikation om och inom projektet
  • praktisk tillämpning av projektledning

Tid och plats

Måndagen den 19 oktober och tisdagen den 20 oktober, Calmar Stadshotell, Kalmar.

Hålltider

09.00 Kursstart
09.30 Fika
12.00 Lunch
14.30 Fika
16.00 Avslut

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som idag arbetar som projektledare i offentlig förvaltning eller som i framtiden kommer att göra det.

Medverkande

Kursledare är Peter Davidsson från Peter & Partner som har en gedigen praktisk erfarenhet av projektledning, med över 25 års erfarenhet av både stora och mindre projekt inom näringslivet såväl som inom offentliga organisationer. Sedan 2009 har han jobbat med utforma och genomföra projektutbildningar. Han har genomfört utbildningar för ett stort antal ledare och medarbetare och får alltid höga betyg i utvärderingar.

Avgift

Konferensavgiften är 3 990 kronor och inkluderar kostnaderna för fika och lunch. Avgiften faktureras respektive huvudman i efterhand. Moms tillkommer. Önskar du logi bokar du det själv på Calmar Stadshotell.

Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter sista anmälningsdatum faktureras hela avgiften. Din plats kan överlåtas till kollega om du får förhinder.

Sista anmälningsdag: Fredagen den 25 september

Kursen har begränsat antal platser. Platserna fördelas enligt principen först till kvarn. Kontakta vårt kurskansli om du inte fått någon bekräftelse ca 2 veckor före kursstart

Ulrika Ericsson Handläggare kurs och administration 0480-45 67 04 Skicka e-post