Samlarsyndrom

Föreläsningen ger dig kunskap om vad samlarsyndrom är, hur det förhåller sig till andra diagnoser där det också finns ett samlande och hur behandlingen ser ut. Du får även konkreta råd och verktyg för att bemöta, motivera och engagera personer med samlarsyndrom i sortering, organisering och rensning i hemmet.

Samlarsyndrom innebär ihållande svårigheter att göra sig av med saker, bland annat på grund av känslomässigt obehag och ett upplevt behov av att behålla sakerna. Diagnosen kan ställas då samlandet lett till att hemmet blivit så stökigt och belamrat att det medför allvarligt lidande eller funktionsinskränkning för den drabbade. Samlarsyndrom är ett kroniskt och svårbehandlat tillstånd men behandling finns och fungerar för många.

Tid och plats

Onsdagen den 14 oktober, 13.00-16.30, Calmar Stadshotell (Lilla festsalen) eller digitalt via Teams.

Deltagare

Föreläsningen vänder sig till dig som kommer i kontakt med personer med samlarsyndrom.

Medverkande

Föreläsare är Volen Ivanov som leg. psykolog vid Karolinska Institutet i Huddinge och specialiserad på tvångs- och samlarsyndrom.

Anmälan och pris

Föreläsningen är kostnadsfri.

Johanna Nilsson Utvecklingsledare Äldre 0480-45 67 23 Skicka e-post