Samordnad individuell plan SIP – INSTÄLLD

Välkommen på länsgemensam utbildning i samordnad individuell plan – SIP. Kursen ges vid tre olika tillfällen.

Tid: Onsdagen den 4 mars
Plats: Länssjukhuset i Kalmar

Tid: Onsdagen den 1 april
Plats: Västerviks sjukhus

Tid: Torsdagen den 7 maj
Plats: Oskarshamns sjukhus

Målgrupp: Ett team, för utbildningen, sammankallat av exempelvis vårdsamordnare från Primärvården, kommunsjuksköterska el samordnare inom psykiatrin. Teamet kan bestå av läkare, sjuksköterska, biståndshandläggare, arbetsterapeut, fysioterapeut, personal från socialtjänst, habilitering, elevhälsa och barnhälsovård. Vid anmälan ange vilket team du tillhör eller som observatör.

Kostnad: Dagen är kostnadsfri för deltagarna

Läs mer

Kristina Dahlberg Utvecklingsledare äldre 0480-456723 Skicka e-post