Släckning och utsläpp

Hur påverkar brandsläckningar miljön och vilka redskap kan vi använda för att minska miljöpåverkan?

Räddningstjänsten i Oskarshamn har tillsammans med Miljösamverkan Sydost tagit fram den här utbildningen.  Syftet är att öka kunskapen om hur släckningar påverkar miljön och vilka redskap som kan användas för att minska denna påverkan.

Utbildningen ingår i projektet Miljökvalitetsnormer för vatten med fokus PFAS 2019 – 2021. För mer info se: http://www.miljosamverkansydost.se/miljokvalitetsnormer-for-vatten

Observera! Utbildningen spelas in under dagen.

Tid och plats

Tisdagen den 17 november 2020, kl. 8.30 -16.00. Ett mer detaljerat program med hålltider kommer senare.

Du kan välja mellan tre alternativ att delta på denna utbildning:

  1. På plats på Oskarshamns Folkhögskola. Fika och lunch ingår.
  2. Direkt streaming via Teams. Du behöver tillgång till dator och internetuppkoppling.
  3. Ta del av redigerad film i efterhand.

Programpunkter

  • Fakta om miljö och vatten – Varför skydda vattnet?
  • Fakta om brandsläckvatten
  • LSO
  • Lösningar (före, under och efter insatsen)
  • Räddningstjänstens tillsyn och organisation
  • Miljörestvärdeledarens roll och uppdrag generellt

Deltagare

Utbildningen vänder sig till räddningstjänstens personal, RCB, inre befäl, yttre befäl, styrkeledare, miljöhandläggare och VA-personal.

Medverkande

Nina Wennström arbetar som miljökonsult på Rambolls miljöenhet med bl.a. släckvattenfrågor. Hon har en magisterexamen i miljövetenskap och har arbetat som med förorenad mark på Länsstyrelsen Västra Götalands län. Nina har god kunskap om släckvattenfrågor och problematiken med skadliga ämnen i brandsläckningsskum. Hon har sammanställt ett flertal rapporter om brandsläckningsskums miljöpåverkan och är en erfaren föreläsare inom området.

Ted Nyberg är utbildningssamordnare på Räddningstjänsten. Han har som uppdrag att se till att operativa resurser har den kunskap som behövs för alla olika typer av uppdrag som vi står inför.

Morgan Palmquist ingår nu i den nationella beredskapsgrupp RVR och i VAKA (nationell vattenkastastrofgrupp). Han har lång erfarenhet av arbetet inom räddningstjänsten och har arbetat som miljörestvärdeledare.

Anmälan och pris

Konferensavgiften är 1 700 kronor per person, oavsett om du deltar på plats, via teams eller tar del av den inspelade filmen i efterhand. Avgiften faktureras respektive huvudman i efterhand. Moms tillkommer.

Anmälan är bindande men en kollega kan överta din plats om du får förhinder.

Sista anmälningsdag: Fredagen den 30 oktober

Kursen har ett begränsat antal platser om du vill delta på plats. Först till kvarn gäller. Kontakta vårt kurskansli om du inte fått någon bekräftelse en vecka före kursstart.

Karen Jensen Projektledare Miljösamverkan sydost 0480-45 67 07 Skicka e-post