Tillsyn av bassängbadvatten

Denna kurs vänder sig till handläggare som bedriver tillsyn av bassängbadvatten.

Under förmiddagen kommer vi att gå in på tekniken som ligger till grund för en bra badvattenkvalitét. Dagen avslutas med en miljöinspektörs erfarenheter av systemtillsyn och egenkontroll.

Tid och plats

26 januari via Teams

Målgrupp

Handläggare med tillsyn inom området

Program

Kl.09:00 – 12:00

  • Cirkulationssystemet, grunder – Skillnader förr och nu.
  • Partikelavskiljning – Olika filtreringssystem, för- och nackdelar.
  • Desinfektion/ph-reglering – Olika tekniker, för- och nackdelar.
  • Desinfektionsbiprodukter. Uppkomst och reduktion. Hur kan en gammal anläggning uppfylla de nya riktvärdena i allmänna råden?
  • Normalt underhåll – Vad omfattas?
  • Vad kan jag kontrollera som inspektör?
  • Utvärdering vattenkvalitét.

Henrik Jansson, Quality Pool & SPA – EnviroProcess AB

Kl.12:00 – 13:00, Lunch

Kl.13:00 – 14:30, Erfarenheter från systemtillsyn på bassängbad samt verksamheternas egenkontroll.

Marithe Eriksson, Miljöinspektör Stockholms stad

Anmälan och pris

Kursavgiften är 833 kronor exkl.moms per miljöförvaltning. Detta innebär att flera från samma förvaltning kan delta på utbildningen.
Vi fakturerar avgiften efter kurstillfället.
Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter sista anmälningsdatum faktureras hela avgiften.

Sista anmälningsdatum: 16 januari

Kursen har begränsat antal platser, vilket innebär att först till kvarn-principen tillämpas.

 

 

Kursansvarig

Karen Jensen Projektledare Miljösamverkan Sydost 0480-45 67 07 Skicka e-post