Tillsyn av oljeskiljare

Välkommen till två digitala förmiddagar där vi går igenom oljeavskiljares funktion, erfarenheter från besiktningar och juridiska frågeställningar.

Temadagarna vänder sig till alla inom kommuner och kommunala bolag som arbetar med oljeavskiljare.

Vi kommer att gå igenom oljeavskiljares funktion, erfarenheter från besiktningar och juridiska frågeställningar. Dessutom redovisar vi ett exempel på hur man kan samverka om tillsynen och presenterar vägledningen om oljeavskiljare.

Programmet är sammanställt av projektarbetsgruppen ”Riktlinjer för oljeavskiljare” genom Miljösamverkan Sydost. För mera information om projektet se: Projekt 2021 (miljosamverkansydost.se)

Tid och plats

Två halvdagar den 15 och 16 november 2021. Utbildningen ges via Teams.

Program

Dag 1 – 15 nov kl. 9.00 – 12.00 – Detta pass kommer att spelas in

 • Rening av spill- och dagvatten 
  Skillnader mellan att rena dagvatten och spillvatten
  Hur ska man bedöma oljeavskiljare som inte uppfyller EN-858
  Kontroll av oljeavskiljarsystem
  Dimensionering för dag- och spillvatten
  Åke Stenqvist – Teknisk rådgivare på Aco Nordic

Dag 2 – 16 nov kl. 8.45 – 12.00

 • 8.45 – 9.25   Erfarenheter från besiktning av oljeavskiljare
  Marcus Johansson och Anders Karlsson, Stena Recycling, Nybro
 • 9.25 – 9.40   Paus
 • 9.40 – 11.10 Juridiken kring oljeavskiljare
  Jonas Christensen, Jurist, Ekolagen
 • 11.10 – 11.40 Gott exempel på samverkan om oljeavskiljare
  Presentation av Göteborgs modellen
  Johanna Montell, utredare, Kretslopp och vatten Göteborg
  Liselotte Lindgren, miljöinspektör, Miljöförvaltningen Göteborgs stad
 • 11.40 – 12.00 Presentation av Miljösamverkan Sydosts vägledning om oljeavskiljare
  Kajsa Högström, Oskarshamns kommun och Karen Jensen, MSO

Deltagare

Temadagarna vänder sig till miljö- och byggnadshandläggare, handläggare inom tekniska sidan och VA-bolag inom Kalmar och Gotlands län och inom angränsande län i mån av plats.

Anmälan och pris

Kursavgiften för båda dagarna är 500 kronor exkl. moms. Länk till Teamsmötet skickas till anmälda deltagare några dagar innan första temadagen. Länken är personlig och får inte delas.

Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter sista anmälningsdatum faktureras hela avgiften, men länken kan överlåtas till en kollega vid förhinder. Vi fakturerar avgiften efter kurstillfället.

Observera att dag 1 kommer att spelas in.

Sista anmälningsdag: Onsdagen den 10 november

 

Karen Jensen Projektledare Miljösamverkan sydost 0480-45 67 07 Skicka e-post