Utvecklingsdag för nämndsekreterare

Du får här en juridisk grundkunskap för det nämndadministrativa arbetet samt svar på frågeställningar som man kan ställas inför i olika situationer.

Vi går igenom nämndadministrationens olika moment samt protokollskrivning. Målet är att du efter utbildningen ska känna ökad säkerhet i kompetens gällande frågor som rör nämndens administration och andra praktiska frågor fördelat inför, under och efter sammanträdet. Det kommer även att finnas utrymme för diskussioner och frågor.

Fokus i utbildningen ligger på vad som sker före, under och efter sammanträdet. Vi inleder med ett avsnitt om fullmäktiges, styrelsens, nämndernas samt utskottens uppgifter. Detta för att det är viktigt att man som nämndsekreterare förstår sammanhangen i den organisation man arbetar i.

Ur kursinnehållet:
• Fullmäktiges uppgifter.
• Styrelsens uppgifter.
• Nämndernas uppgifter.
• Utskottens uppgifter.
• Ordförandens roll.
• Nämndsekreterarens roll.
• Hur får man ett bra samarbete med sin ordförande?
• Viktigt att tänka på före, under och efter sammanträdet
• Sammanträdesteknik (yrkanden, propositionsordning, kontrapropositioner,
omröstningar, bordläggning, återremiss m.m.)
• Närvarorätt på sammanträdet.
• Ersättarnas tjänstgöring.
• Lagens krav på protokollen.
• Hur skriver man bra protokoll?
• Vem kan vara jävig och hur hanteras det?
• Delegationer och hantering av sådana beslut.
• Reservationens betydelse.
• Protokollsanteckning.
• Ej delta i beslut.
• Justering.
• Vem kan överklaga beslut och hur går det till?

Tid och plats

OBS: Nytt datum! Du som redan anmält dig behöver inte göra det igen.

Fredagen den 11 september 2020, Scandic Kalmar Väst

Hålltider
08.00 – Fika
08.30 – Kursstart
12.00 – Lunch
13.00 – Fortsättning
14.30 – Fika
16.30 – Avslutning

Deltagare

Utbildningen riktar sig till både nya och erfarna nämndsekreterare men även till nämndordföranden.

Medverkande

Ove Axelsson och Hans Gåsste är båda förvaltningssocionomer i företaget Kommunbildarna Axelsson & Gåsste AB. De har sin bakgrund i kommunal förvaltning och har båda mångårig erfarenhet som kommunsekreterare och utredare i olika kommuner. De har även bland annat arbetat som certifierad kommunal yrkesrevisor, utbildare och rådgivare.

Anmälan och pris

Konferensavgiften är 3 250 kronor och inkluderar kostnaderna för fika och lunch. Avgiften faktureras respektive huvudman i efterhand. Moms tillkommer.
Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter sista anmälningsdatum faktureras hela avgiften. Din plats kan överlåtas till kollega om du får förhinder.

Sista anmälningsdag: Onsdagen den 12 augusti

Kursen har begränsat antal platser. Platserna fördelas enligt principen först till kvarn. Kontakta vårt kurskansli om du inte fått någon bekräftelse ca 2 veckor före kursstart.

Ulrika Ericsson Handläggare kurs och administration 0480-45 67 04 Skicka e-post