Våld mot barn

En förmiddag där vi fördjupar oss i temat våld mot barn.

Dagen inleds med två föreläsningar:

  • Våld mot barn – att upptäcka, bedöma och hjälpa – Poa Samuelberg, Barnafrid
    En föreläsning som ger en bred introduktion, med fokus på heder
  • Barns avslöjandeprocess – att våga prata, och lyssna till, våld – Johanna Thulin, LNU

Efter föreläsningarna finns möjlighet till samtal med våra föreläsare.

Deltagare

Målgrupp för arrangemanget är alla medarbetare inom länets kommuner och Region Kalmar län som möter barn och föräldrar i sin vardag.

Tid och plats

Onsdagen den 5 maj, kl. 08.30-12.00. Digitalt via Teams.

Materialet kommer att vara tillgängligt ytterligare en månad efter föreläsningstillfället om du inte har möjlighet att delta den 5 maj. Du behöver dock anmäla dig för att få tillgång till inloggningsuppgifter via mail. Länk och info till mötet skickas ut veckan innan föreläsningen.

Kontakt

Anna Rosell, Kommunförbundet i Kalmar län, tel. 0480-45 67 24

Maria Svensson, Region Kalmar län, tel. 0480837 78