Varför ska bygg- och rivningsavfall sorteras?

Till byggföretag, konsulter, miljö- och byggnadshandläggare och andra intresserade av frågan!

Under 2022 kommer miljökontoren i Kalmar och Gotlands län att genomföra tillsyn på sorteringen av bygg- och rivningsavfall.
Med anledning av detta bjuder vi in till en temadag där vi fokuserar på hur avfallet kan sorteras, och varför det är viktigt att göra det.

Vi går igenom det nya regelverket, visar på bra exempel, informerar om farligt avfall och berättar hur man kan bygga klimatsmart med fokus på avfall. Dagen avslutas med en kort information om Miljösamverkan Sydost tillsynsprojekt.

Program

Tisdagen den 3 maj 

Kl.09:00 – 09:30
Varför ska bygg- och rivningsavfall sorteras?
Hur mycket avfall handlar det om? Lagkrav enligt Plan och bygglagen och Miljöbalken. Vem har tillsyn? Nya krav på sortering.
Marcus Wisting – Naturvårdsverket 

Kl.09.30 – 10.00
Hur kan avfallet sorteras på ett bygge? Bra exempel och utmaningar.
Lotta Zachrisson, PEAB  

Kl.10.00 – 10.10
Kort paus 

Kl.10.10 – 10.40
Kan bygg- och rivningsavfall återvinnas och vart tar det vägen?
Lars Ek, Ragn-Sells  

Kl.10.40 – 11.10
Hur arbetar en inventerare med rivningsavfall? Vilket avfall är farligt?
Per Jonsson, Sabine Bart och Maria Isfalk, WSP

Kl.11.10 – 11.40
Klimatsmart byggande och avfall
Maria Perzon, Hållbarhetsansvarig på Bengt Dahlgren   

Kl.11.40 -11.50
Kort om Miljösamverkan Sydosts projekt om tillsyn vid byggande och rivning. 

Anmälan

Dagen är kostnadsfri.
Länk skickas ut till alla som anmält sig när datumet för anmälan gått ut. Logga gärna in lite tidigare för att testa din anslutning.

Först till kvarn gäller eftersom det endast finns ett begränsat antal platser!

Sista anmälningsdag: Onsdagen den 27 april.

Denna temadag anordnas av arbetsgruppen till Miljösamverkan Sydost projekt ”Tillsyn vid byggande och rivning”. Mera om projektet finns här: Projekt 2022 (miljosamverkansydost.se)

Kursansvarig

Karen Jensen Projektledare Miljösamverkan Sydost 0480-45 67 07 Skicka e-post