Webbinarie om SIP

Erfarenhetsutbyte för fortsatt utveckling av SIP-möten där den enskilde och dennes behov står i centrum. 

En Samordnad Individuell Plan (SIP) ska göras när den enskilde har behov av samordning av insatser från socialtjänsten, skolan och hälso- och sjukvården. Detta gäller både vuxna som barn som har behov av insatser från både kommun och region.
 

Syfte

Att tillsammans med medarbetare från samverkande verksamheter inom länets kommuner och Region Kalmar län dela erfarenheter för fortsatt utveckling av SIP-möten där den enskilde och dennes behov står i centrum – ”Vad är viktigast för dig?”.  

Förberedelser

Inför webbinariet ska du se en föreläsning om SIP som är ca 30 min lång via denna länk. Då interaktion och dialog i smågrupper med övriga deltagare är en viktig del av webbinariets upplägg, kommer du i samband med bekräftelsen på anmälan få frågor som du behöver fundera på och förbereda utifrån din roll och verksamhet. 

Målgrupp

Medarbetare som i sina verksamheter har skyldighet att delta i SIP-möten såsom skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, andra intresserade och chefer inom nämnda områden.   

Tid och plats

Webbinariet hålls via Teams och kommer att erbjudas vid flera tillfällen under hösten – 13, 20 och 27 oktober samt 4, 11 och 18 november. Samtliga tillfällen är mellan kl. 14.00 och 15.00. Du väljer det tillfälle som passar dig bäst. 

Anmälan och pris

Webbinariet är kostnadsfritt. Du får länken till mötet via mail senast två dagar innan.

Sista anmälningsdag: En vecka innan respektive webbinarium.

Vid eventuella frågor om webbinariet kontakta lansgemsamledning@regionkalmar.se