Workshop om www.kompetensverkstaden.se (halvdag)

Lär dig interkulturell kompetens med www.kompetensverkstaden.se

Bakgrund

Vi blir fler – IKO som stöds av ESF-rådet har under 2016-2019 arbetat med intensiv interkulturell kompetensutveckling av personal som i sitt yrke möter människor med annan kulturell bakgrund i Kalmar län. Syftet har varit att personalen får kunskap, inspiration och verktyg till att utveckla sin interkulturella kompetens och bli stärkt i sin yrkesroll – som i sin tur gynnar integrationen.

Syfte med workshoppen

Syftet med workshoppen är att introducera dig till www.kompetensverkstaden.se så att du

 • Känner dig bekväm med att fylla rollen som samtalsledare (facilitator) i arbetet med materialet som finns på plattformen
 • Kan leda samtal om interkulturellt bemötande på din arbetsplats med avstamp i Kompetensverkstadens material
 • Kan introducera Kompetensverkstaden till andra delar av din organisation och medverka till att sprida metoderna

Mål för ditt lärande

Efter att ha deltagit i workshoppen förväntas du ha fått

 • Grundläggande förståelse för kompetensverkstadens struktur, innehåll och pedagogik
 • Kunskaper om vad facilitering av samtal och vad rollen som facilitator innebär inom ramen för Kompetensverkstaden
 • Mer ”på fötterna” när det gäller ämnet interkulturell kompetens
 • Inblick i hur du förbereder dig till att bli samtalsledare och hur du leder en modul
 • Prova på en eller fler moduler i praktiken

Tid, plats och anmälan

Utbildningen kommer ges vid tre tillfällen:

 • 4 september kl. 13 00 – 16 30 i Kalmar. Plats: KFKL, Nygatan 34, pl. 3, Mediateket
 • 18 september kl. 13 00 – 16 30 i Kalmar. Plats: KFKL, Nygatan 34, pl. 3, Mediateket
 • 19 september kl. 9 00 – 12 30, i Västervik. Plats: Västervik Kommun, Flyktingmottagning- och integration, Nygatan 12, lokal Skutan.

Anmälan senast 1 september via länken högst upp. Ingen kursavgift.

Projektledare

Mette Lindgren Helde Projektledare IKO 0480-45 67 27 Skicka e-post