Utvecklingsledare välfärdsteknik

Kommunförbundet Kalmar län söker en Utvecklingsledare välfärdsteknik.

Om arbetsplatsen

Den 1 januari 2019 startade Kommunförbundet Kalmar län sin verksamhet. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets tolv kommuner. Verksamheten ska främja samverkan och på uppdrag av kommunerna arbeta med primärkommunala frågor inom skola, socialtjänst och vård & omsorg.

Inom verksamhetsområdet Hälsa och social välfärd arbetar vi med frågor kring barn och unga, äldre, missbruk, psykisk hälsa, brukarmedverkan, miljösamverkan, arbetsmarknad och integration.

Arbetsbeskrivning

Vi erbjuder en ledande och samordnande roll med fokus på digitalisering och kompetensutveckling inom området hälsa och social välfärd. Vi vill skapa möjligheter och förutsättningar för att testa nya metoder och arbetssätt, med det yttersta målet att skapa konkreta förbättringar för länets medborgare. Är du en person som gillar en roll i gränslandet mellan verksamhet och teknik, med många kontaktytor, kan detta vara ett uppdrag för dig!

Ditt arbete spänner över två fält; verksamhetsutveckling genom digitalisering och online-baserad kompetensutveckling. I bägge fall handlar det om att dels samla och sprida bästa tillgängliga kunskap och beprövad erfarenhet, dels finna nya möjligheter till hur digital teknik kan användas för att utveckla välfärden i samhället. Brukarmedverkan är ett perspektiv som särskilt ska beaktas.

Exempel på arbetsuppgifter:

  • Kartlägga aktiviteter som är på gång inom länet och sprida goda exempel.
  • Förmedla information från nationell och regional nivå till kommunerna.
  • Omvärldsbevaka vad gäller ny teknik inom e-hälsoområdet.
  • Delta i nätverk regionalt och nationellt.
  • Stödja genomförande samt uppföljning och analys och systematiskt förbättringsarbete.
  • Identifiera behov av kompetensutveckling.
  • Vara delaktig i att utveckla kommunförbundets digitala kompetensplattform och utbud av online-kurser.

Du har ett nära samarbete med företrädare för kommunerna i Kalmar län samt med regionala aktörer.

Tjänsten är en allmän visstidsanställning 2020-09-01 – 2022-08-31, heltid. Placeringsort är Kalmar.

Kvalifikationer

Vi söker dig som tilltalas av bredden i detta uppdrag samt av digitaliseringens roll och möjligheter i samhällsutvecklingen.

Du har mycket goda kunskaper om berörda verksamheter och har flerårig erfarenhet av att arbeta med utvecklings- och förbättringsarbete inom den sociala sektorn. Idealt omfattar dina erfarenheter processledning samt arbete med digitalisering, e-hälsa och online-baserad kompetens­utveckling. Du har en akademisk utbildning med relevant inriktning, och kommunicerar väl i tal och skrift, på svenska och engelska.

För att lyckas och trivas med uppdraget behöver du kunna arbeta med flera saker parallellt samt ha en god förmåga att prioritera. Du är van att ta initiativ och driver frågor framåt med fokus på resultat. Du är lösningsorienterad och erkänt duktig på att samverka och samordna.

Arbetet innebär resor regionalt och nationellt. B-körkort är ett krav.

Intresserad?

Välkommen att kontakta:

Johan Engdahl, förbundschef, tel. 0480-45 67 01, johan.engdahl@kfkl.se

Sofia Wermelin, verksamhetsledare Hälsa och social välfärd, tel. 0480-45 67 21, sofia.wermelin@kfkl.se

Ansök/visa ditt intresse för tjänsten senast den 13 april via denna länk (Referensnummer A941558).

Beskriv i din ansökan varför uppdraget tilltalar dig och i vilka delar du bedömer att din kompetens framför allt kommer till sin rätt.