Utbildning för barnrättskoordinatorer

Barnkonventionen blev lag den 1 januari 2020. För att kunna systematisera arbetet med att uppfylla barnkonventionen som lag utbildas just nu barnrättskoordinatorer i länet.

Initiativet är ett samarbete mellan Barn- och ungdomsnätverket Kalmar län, Kommunförbundet Kalmar län och Länsstyrelsen Kalmar län.

Utbildare är Marie Lundin Karphammar från SKR. Under fyra heldagar hösten 2020 och våren 2021 kommer hon, tillsammans med gästföreläsare från Regeringskansliet och Halmstads kommun, att ge deltagarna övergripande kunskap och kompetens kring barnkonventionen och vad det innebär att implementera och tillämpa praktiskt i kommunal verksamhet.

Barnkonventionens dag

Den 20 november deltog närmare 200 personer på konferensen Barnkonventionens Dag som anordnades för femte gången. Charlotte Palmstierna och Marie Lundin Karphammar talade om första året med Barnkonventionen som lag och att vägledas av konventionen i vårt arbete.

Socialminister Lena Hallengren inledde konferensen och betonade barnkonventionens betydelse för alla barn, men kanske särskilt för dem som inte har en egen stark röst. Barn som finns i den sociala barn- och ungdomsvården eller har en funktionsvariation av något slag.

Dagen arrangerades av Kommunförbundet, Region Kalmar län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Vimmerby kommun, MUCF och Kalmar kommun.