Samverkan kring digitalisering

Uppdraget ”Digitala kommuner i Kalmar län” drivs av processledare Henrik Strömberg på kommunförbundet. Den senaste tiden har han arbetat med att ta fram ett första förslag på vision och riktning för uppdraget för 2020-2022.

I dialog med politiker, kommunchefer och nyckelpersoner i länet arbetar man nu vidare med fokus på att förankra och förtydliga uppdraget de kommande två åren.

Riktningen för uppdraget 2020–2022 är att fokusera på att realisera de mål i den Regionala Digitala Agendan som berör digital kompetens (utbildningssatsningar, erfarenhetsutbyte) och en gemensam och sammanhållen digital utveckling.

Utöver dessa mål är riktningen även att genomföra olika kartläggningar samt att öka samverkan kring digitalisering i länets kommuner.

Mer information kommer under hösten.