Digitala kommuner

En avsiktsförklaring för politiskt beslut kring deltagande i länets tolv kommuner är framtagen. Parallellt med denna beslutsprocess upphandlas nu en lärplattform (e-learning) där kursdeltagare kan deltaga i olika kurser under hösten i syfte att höjda den digitala kompetensen i länet.

Även upphandling av olika konsulter till föreläsningar och utbildningar pågår.

Mer information om Digitala kommuner i Kalmar län