Elevhälsoprojektet

Projektet är i gång! Syftet är att utveckla och digitalisera elevhälsoenkäten. Målet är att säkerställa ett statistiskt underlag för analys av gruppen barn och unga, samtidigt som man också följer den enskilda elevens utveckling under skoltiden.

Projektet är ett länsövergripande samarbete med alla 12 kommuner, Region Kalmar län och Kommunförbundet Kalmar län.

Genom samverkan och kunskapsutbyte fokuserar vi på de faktorer som påverkar barn och ungas livsvillkor och skapa bra förutsättningar för en god och jämlik hälsa.

Vill du veta mer om projektet? Kontakta Denise Göransson, 0480-45 67 45