Farliga bakterier i livsmedel

Företag som hanterar livsmedel ansvarar för att maten som hanteras och säljs är säker. Farliga bakterier trivs extra bra i köttfärs och rå kyckling, vilket orsakar många matförgiftningar varje år. Men med hjälp av några smarta hygienråd är det enkelt att hantera mat på ett säkert sätt.

Som hjälp till företag har Miljösamverkan Sydost (MSO) tagit fram ett stödmaterial som på ett enkelt och snyggt vis förklarar hur man säkerställer en korrekt livsmedelshantering. Broschyr och plansch finns att ladda ner på MSO:s webbplats.

Arbetet fortsätter under hösten och hanteringen av köttfärs och rå kyckling kommer att undersökas i samband med planerade livsmedelskontroller på restauranger i Kalmar och Gotlands län. Resultatet av dessa inspektioner presenteras i december.

Plansch med texten "Tänk på hygienen, undvik korskontamination"
Ladda ner planschen här