Hur utvecklas arbetsmarknadsområdet?

En studie kring arbetsmarknadsarbetet länet genomförs under våren inom projektet ”Fortsatt samverkan leder till arbete” och på uppdrag av Region Kalmar län och Kommunförbundet Kalmar län.

Syftet är att undersöka behoven och utmaningarna i kommunernas AME-verksamheter samt utarbeta ett förslag på en regional samverkansmodell för samverkan inom arbetsmarknadsområdet i Kalmar län.

Samverkansmodellen ska också samtidigt bidra till Kalmar läns aktivitet i det regionala handlingsprogrammet. Studiens resultat slutrapporteras 30 september.

Du kan läsa mer om Fortsatt samverkan leder till arbete här.