Nya miljöprojekt

Miljösamverkan Sydost startar upp fyra nya projekt under 2021. I år satsar vi på:

  • Klimatanpassning i tillsynen
  • Riktlinjer för oljeavskiljare
  • Uppföljning av tillsynsprojektet PFAS hos räddningstjänsten
  • Samsyn inom kontrollområde spårbarhet (livsmedelsprojekt)

Verksamhetsberättelsen för 2020 finns nu på vår hemsida. För mer information om arbetet inom MSO se www.miljosamverkansydost.se