Nya projekt för Miljösamverkan Sydost

Nu är det klart vilka projekt som Miljösamverkan Sydost kommer att jobba med under 2022.

Inom miljöområdet har tre projekt valts ut:

  • Tillsyn vid byggande och rivning
  • Luftkvalitet vid skolor och förskolor
  • Påverkan på enskilda dricksvattentäkter och enskilda avlopp

På livsmedelssidan kommer fokus att ligga på stöd i tillämpningen av lagen om Animaliska biprodukter.

Förutom utbildningar inom projekten kommer vi att genomföra tre temadagar. Dessa kommer att handla om BullerBassängbad och Konkurser.

Läs mer på Miljösamverkan sydosts hemsida.