Psyk E bas senior- Gratis Webbutbildning

Webbutbildningen Psyk E-bas senior är en bred och innehållsrik utbildning som riktar sig till alla som arbetar med äldre människor och bygger på filmade föreläsningar och faktablad.
Utbildningen kan göras i grupp och individuellt. Den nås på Regionens Kompetensportal och kommunanställda skapar användaruppgifter via samarbetsportalen för att få åtkomst.

Har du frågor om utbildningen kan du kontakta:
Kristin Irebring, Äldresamordnare, Region Kalmar län,
Tfn: 0480-84127
Kristina Dahlberg, Kommunförbundet, Kalmar Län,
Tfn: 0480-45 67 23