Avtal för höjd kompetens klart

Ett avtal för olika utbildningsinsatser kring digital transformation för Kalmar läns tolv kommuner är tecknat med DigJourney. Avtalet omfattar genomförande av kompetenshöjande insatser för politiker och kommunala chefer genom både seminarier och innehållsproduktion för en digital lärplattform (e-learning).

Seminarier påbörjas i april 2021 medan onlinekurser i lärplattformen blir tillgängliga hösten 2021. Vi ser fram emot ett givande samarbete och att tillsammans bidra till ökad kompetens inom digitaliseringens möjligheter.

Utbildningsinsatserna är en del av arbetet inom Digitala kommuner i Kalmar län