Stor satsning på utbildning inom digitalisering

Vår styrelse har gett oss i uppdrag att ta fram en gemensam plan för en inriktning, förbättrad samordning och utveckling av digitala möjligheter i länets kommuner. Detta gör vi inom projektet Digitala kommuner i Kalmar län där det just nu pågår det en stor utbildningssatsning. Först ut var en introduktionskurs för kommundirektörer och kommunstyrelseordföranden som handlar om ledarskap och digitalisering.

Nu går vi vidare med en certifieringskurs i ramverket för att leda digital transformation. Cirka 30 deltagare från länets samtliga kommuner deltar och de kommer sedan att ha en viktig roll genom att ta ledarskap över digitaliseringen sin kommun.

I oktober lanserar vi dessutom ett utbildningsprogram med åtta delkurser innehållande filmer, podcast och interaktiva övningar på vår nya kursportal. Målgruppen för det är länets kommunala chefer och syftet är att öka kunskapen om digitaliseringen av den kommunala verksamheten.