Tolv kommuner i samverkan kring digitalisering

Kalmar läns tolv kommuner har samtliga undertecknat en avsiktsförklaring avseende samverkan kring digitalisering genom uppdraget ”Digitala kommuner i Kalmar län”.

Under 2021 och 2022 är fokus på kompetenshöjande insatser kring digitalisering. Dessa sker både i seminarieform såväl som via en kommande e-learning plattform.

Läs mer om uppdraget Digitala kommuner i Kalmar län