Utbildningsfilmer för digitala inspektioner

Miljösamverkan sydost har tagit fram tre utbildningsfilmer och ett inspektionsunderlag för tillsyn av industrier eller andra verksamheter inom området spara vatten! Syftet med materialet är att informera både verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter om varför vattenanvändningen behöver effektiviseras. Dessutom visar de exempel på hur detta kan göras.

Materialet kan användas både till digitala och fysiska inspektioner. Filmerna kan exempelvis skickas till alla verksamhetsutövare tillsammans med inspektionsunderlaget. Därefter kan ett webbaserat tillsynsbesök genomföras med inspektionsunderlaget som grund. Filmerna kan även visas för att ge information om vattensituationen i länet.

Är du intresserad av att ta del av filmerna hittar du mer information på Miljösamverkan sydosts hemsida.