Utveckla din interkulturella kompetens

Med anledning av den förväntade flyktingströmmen från Ukraina vill vi påminna om att Kompetensverkstaden, som togs fram i projektet Vi blir fler – IKO för några år sedan, fortfarande finns kvar. Kompetensverkstaden är ett onlinebaserat utbildningsmaterial som erbjuder hjälp med att utveckla den interkulturella kompetensen – på ett enkelt och roligt sätt.

Syftet med materialet är att att utveckla det interkulturella bemötandet hos personer som jobbar med integration, mångfald och social hållbarhet.

Du hittar den på kompetensverkstaden.se.