Välfärdsteknik

Under hösten har vi inlett ett arbete med att förbättra kommunernas förutsättningar att utveckla sitt arbete med välfärdsteknik och digitalisering. Vi kommer bland annat att samordna insatser, erbjuda kompetensutveckling och sprida information för att utveckla välfärden i Kalmar län.

Har du tankar, idéer eller frågor kring detta är du välkommen att kontakta:

Rebecka Moding, Utvecklingsledare välfärdsteknik/brukarmedverkan