Vi söker utvecklingsledare inom missbruk och psykisk hälsa

Vi erbjuder en ledande och samordnande roll inom ett angeläget samhällsområde! Huvuduppdraget är att bidra till att personer i Kalmar län erbjuds proaktiva och hälsofrämjande insatser samt får en god och likvärdig vård och omsorg vid problem med missbruk och/eller psykisk hälsa.

Rollen som utvecklingsledare är en del av länets regionala samverkans- och stödstruktur (RSS). Utvecklingsledaren arbetar på kommunernas uppdrag med olika insatser som främjar kommungemensamt förbättringsarbete för invånarnas hälsa. Arbetet sker i samråd med olika huvudmän och enheter.

Läs mer om tjänsten och ansök här.