Grafisk profil

En formell men samtidigt pigg, glad och samtida färgpalett utgör basen i kommunförbundets visuella identitet. Färgerna kombineras med en konkret ordlogotyp och symbol.

Typsnittet Rubik är välkomnande och läsvänligt. Snällt men formellt!

Kommförbundets grafiska profil är digital och innehållet i form av logotyp, symbol och riktlinjer finns att ladda ner via: KFKL visuell identitet

Kontakt

Emmy Karlsson Kommunikatör och sekreterare styrelsen 0480-45 67 02 Skicka e-post