Utvecklingsledare Barn och unga

Om arbetsplatsen

Kommunförbundet Kalmar län ägs av länets tolv kommuner. Förbundets tjänster utgör en plattform för samverkan för medlemskommunerna, främst utifrån uppdrag inom unga och utbildning, hälsa och social välfärd samt miljösamverkan.

Rollen som utvecklingsledare Barn och unga är kopplad till områdesgrupp Hälsa och social välfärd. Inom området arbetar vi med utvecklingsfrågor som rör kommunernas socialtjänst, angränsande hälso- och sjukvård, arbetsmarknad samt miljö och livsmedel.

Arbetsuppgifter

Vi erbjuder en ledande och samordnande roll inom ett angeläget samhällsområde. Huvuduppdraget är att bidra till att barn och unga i Kalmar län erbjuds proaktiva och hälsofrämjande insatser samt får en god och likvärdig omsorg när socialtjänstens insatser behövs.

Rollen som utvecklingsledare är en del av länets regionala samverkans- och stödstruktur (RSS). Utvecklingsledaren arbetar på kommunernas uppdrag med olika insatser som främjar kommungemensamt förbättringsarbete för ungas hälsa. Arbetet sker i samråd med olika huvudmän och enheter.

Arbetet utgår ifrån socialtjänstens kunskapsstyrning som tillika beskriver utvecklingsledarens arbetsuppgifter:

  • Planera verksamheten utifrån formulerade mål, styrdokument och nationellt kunskapsstöd.
  • Genomföra evidensbaserat förbättringsarbete.
  • Systematiskt följa upp och utvärdera resultat.
  • Sprida kunskap regionalt och nationellt.

Utvecklingsledaren samordnar länsövergripande arbetsgrupper och är länets representant i olika nationella nätverk. Stora delar av arbetet sker digitalt. Framöver kan det i arbetet förekomma resor, framför allt inom länet, men också en del nationellt.

Många barn och ungdomar upplever idag psykisk ohälsa och mycket tyder på att den ökar. Att drabbas av psykisk ohälsa som barn eller ungdom kan ge allvarliga konsekvenser, exempelvis alkohol- och drogmissbruk, självskadebeteende eller självmordsförsök. För att kunna förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga behöver olika verksamheter i större utsträckning samordna sina insatser. Där igenom leder utvecklingsledaren, tillsammans med kollegor och samordnande grupp arbetet med att ta fram överenskommelser, praktiska anvisningar och handlingsplaner för bättre samverkan inom utvecklingsområdet som styrs inom ramen för Länsgemensam ledning.

I arbetet som utvecklingsledare Barn och unga är du även en del av att stötta kommunerna i omställningen till en ”Nära vård” och en ”Nära socialtjänst”.

Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid. Tillträde snarast, efter överenskommelse.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av socialt arbete med inriktning på barn och unga, gärna inom kommunal förvaltning. Du har erfarenhet av att utveckla processer och av att självständigt driva och fullfölja kvalificerat utredningsarbete. Du är väl förtrogen med gällande lagstiftning (SoL, HSL och kommunallagen).

Du har kandidatexamen, gärna magister- eller masterexamen, med inriktning socialt arbete, beteendevetenskap, hälso- och sjukvård eller annan relevant inriktning.

Tjänsten kräver god skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga. Du behöver ha goda kunskaper i att leda digitala möten, god administrativ förmåga och goda kunskaper i MS Office. B-körkort är också ett krav.

Viktigt är också vem du är som person. Vi söker dig som är mål- och resultatinriktad, och som vill bidra till faktisk utveckling! Du behöver vara självgående, analytisk och arbetar strukturerat samt har överblick och kan växla mellan olika perspektiv. Du är relationsskapande och har en god förmåga att leda och samordna grupper. Du är kommunikativ och uppskattar att hålla föredrag och presentera information i olika sammanhang.

Intresserad?

Välkommen att kontakta:

Johan Engdahl, förbundschef, johan.engdahl@kfkl.se, 0480-45 67 01

Sofia Wermelin, verksamhetsledare, sofia.wermelin@kfkl.se, 0480-45 67 21

Ansök/visa ditt intresse för tjänsten senast den 1 oktober 2021 via denna länk (Referensnummer A1053303).

Beskriv gärna i din ansökan varför uppdraget tilltalar dig och i vilka delar du bedömer att din kompetens framför allt kommer till sin rätt.

Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.