Utvecklingsledare Missbruk och psykisk hälsa

Om arbetsplatsen

Kommunförbundet Kalmar län ägs av länets tolv kommuner. Förbundets tjänster utgör en plattform för samverkan för medlemskommunerna, främst utifrån uppdrag inom unga och utbildning, hälsa och social välfärd samt miljösamverkan Sydost. Rollen som utvecklingsledare Missbruk och psykisk hälsa är kopplad till områdesgrupp Hälsa och social välfärd. Inom området arbetar vi med utvecklingsfrågor som rör kommunernas socialtjänst samt angränsande hälso- och sjukvård.

Arbetsuppgifter

Vi erbjuder en ledande och samordnande roll inom ett angeläget samhällsområde! Huvuduppdraget är att bidra till att personer i Kalmar län erbjuds proaktiva och hälsofrämjande insatser samt får en god och likvärdig vård och omsorg vid problem med missbruk och/eller psykisk hälsa.

Rollen som utvecklingsledare är en del av länets regionala samverkans- och stödstruktur (RSS). Utvecklingsledaren arbetar på kommunernas uppdrag med olika insatser som främjar kommungemensamt förbättringsarbete för invånarnas hälsa. Arbetet sker i samråd med olika huvudmän och enheter.

Arbetet utgår från socialtjänstens kunskapsstyrning som tillika beskriver utvecklingsledarens arbetsuppgifter:

– Planera verksamheten utifrån formulerade mål, styrdokument och nationellt kunskapsstöd.
– Identifiera behov av kunskapsutveckling.
– Samla och sprida bästa tillgängliga kunskap och beprövad erfarenhet.
– Stödja systematisk uppföljning och analys.
– Stödja systematiskt förbättringsarbete och implementering.
– Stödja kompetensutveckling.

Utvecklingsledaren samordnar ett flertal länsövergripande arbetsgrupper och nätverk, och är länets representant i olika nationella nätverk. Placeringsort är Kalmar. I arbetet förekommer resor, framför allt inom länet men också en del nationellt.

Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid. Tillträde under augusti-september 2022, efter överenskommelse.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av socialt arbete med inriktning på missbruk och psykisk hälsa, gärna inom offentlig förvaltning. Du har erfarenhet av att utveckla processer och av att självständigt driva och fullfölja kvalificerat utrednings- och förändringsarbete. Du är väl förtrogen med gällande lagstiftning (SoL, LSS, HSL och kommunallagen).

Du har kandidatexamen, gärna magister- eller masterexamen, med inriktning socialt arbete, beteendevetenskap, hälso- och sjukvård eller annan relevant inriktning. Tjänsten kräver god skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga. Du behöver ha goda kunskaper i att leda digitala möten, god administrativ förmåga och goda kunskaper i MS Office. B-körkort är också ett krav.

Viktigt är också vem du är som person. Vi söker dig som är mål- och resultatinriktad, och som vill bidra till faktisk utveckling! Du behöver vara självgående, analytisk och arbeta strukturerat samt har överblick och kan växla mellan olika perspektiv. Du är relationsskapande och har en god förmåga att leda och samordna grupper. Du är kommunikativ och uppskattar att hålla föredrag och presentera information i olika sammanhang.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde under augusti -september 2022, efter överenskommelse.

Ansökan

Sista ansökningsdag 7 juni 2022. Ansökan är nu stängd.

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen: 1

Kontakt

Johan Engdahl, förbundschef, 0480-45 67 01,  johan.engdahl@kfkl.se
Cecilia Frid, tf. verksamhetsledare Hälsa och social välfärd, 0480-45 38 91, cecilia.frid@kalmar.se