Pågående projekt

Fortsatt Samverkan leder till arbete

 

Här finns information om kommunförbundets tidigare projekt:

Samverkan leder till arbete

Motivation leder till framgång

CaSYPoT