Motivation leder till framgång

Motivation leder till framgång, stöd till elever för att motivera elever att nå gymnasiebehörighet och att klara gymnasiestudierna, samt att hitta metoder att nå ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret, KAA.

Motivationsprojektet har finansierats av Europeiska socialfonden (ESF) och har pågått från 1 september 2017 till 31 augusti 2020. Precis som tidigare projekt Plug In 2.0 så har det varit ett projekt med så kallad flernivåstyrning. Kommunförbundet Kalmar län har från och med den 1 januari 2019 varit projektägare och haft ansvaret att redovisa till ESF och SCB. Det praktiska arbetet med de elever som deltagit i projektet har genomförts i sju delprojekt som berört 9 av länets kommuner. Ett delprojekt har genomförts av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och har inriktat arbetet mot att identifiera och ta fram stöd till ”unga omsorgsgivare”, den grupp ungdomar som tar ansvar för anhöriga.

Deltagande kommuner har varit Vimmerby, Västervik, Oskarshamn, Mönsterås, Nybro samt Kalmarsunds gymnasieförbund (Kalmar, Borgholm, Mörbylånga och Torsås).

Läs mer om projektets arbete och resultat

Kontakt

Peo Fahlström Verksamhetsledare unga och utbildning 0480-45 67 41 Skicka e-post