Projektaktiviteter SLA

Tematräffar för kunskapshöjning

Samverkan leder till arbete erbjuder efter önskemål tematräffar till er aktörer med syfte att höja kompetensen kring en specifik fråga/problem och/eller bidra till erfarenhetsutbyte.

Tematräffar genomföras på initiativ från någon av projektets aktörer.

Målgruppen kan vara både projektets deltagare (primär) och aktörerna (sekundär målgrupp).

Konferenser och utbildningar

Gemensamma konferenser för projektets målgrupper (primär och sekundär målgrupp).

Uppstarts- och avslutskonferens måndagen den 5 oktober, kl. 09.15-16.00 på Oskarshamns Folkhögskola, se inbjudan för mer information

Studiebesök

Inom ramen för projektet erbjuds studiebesök till projektets målgrupper (primär och sekundär målgrupp).

Kontakt

Matilda Svensson Projektledare SIA 0480-45 67 26 Skicka e-post