Vi blir fler (IKO)

Vi blir fler – Integration, kompetens och organisation (IKO)

IKO- projektet pågick under perioden 2017–2019. 

Varför skapades IKO projektet?

Sverige förändras och migrationen spelar en viktig roll i den förändringen. Den ger både utmaningar och möjligheter för kommuner och andra aktörer som jobbar med integration.  

Syftet med IKO var att personal skulle få kunskap, inspiration och verktyg till att utveckla sin interkulturella kompetens. En kompetens som skulle stärka yrkesrollen och gynna individen som upplever ett kunnigt och respektfullt interkulturellt bemötande. 

IKO står för integration, kompetens och organisation. 

Aktörer i projektet var, förutom projektägare Kommunförbundet Kalmar län, Kalmar kommun, Västervik kommun, Region Kalmar län, Integrationsrådet i Kalmar län som samordnas av Länsstyrelsens enhet för social hållbarhet, Samordningsförbundet, Regionbiblioteken, Linnéuniversitetet, Kalmar Läns Museum, Rädda Barnen och Fryshuset. 

Målet var att deltagarna i projektet skulle öka sin interkulturella kompetens genom att de fick kunskap i att förstå och hantera kulturmöten och hur de skapar en ännu bättre kvalitet i integrationsarbetet genom högre grad av samverkan.  

Vad säger aktörerna själva?

https://youtu.be/HkHF-3VC60o  

Kompetensverkstaden

Under projekttiden skapades Kompetensverkstaden som en online baserad utbildningsplattform som på ett enkelt och roligt sätt erbjuder hjälp med att utveckla besökarnas interkulturella kompetens. Med dialogen som metod är målet att bidra till att utveckla det interkulturella bemötandet hos dig som jobbar med integration, mångfald och social hållbarhet. Kompetensverkstaden består av en intromodul till en samtalsledare som ska hålla i dialogen och leda en grupp deltagare genom ett eller flera av totalt sju utbildningsmoduler i interkulturell kompetens. Du kan även jobba enskilt med materialet. Varje modul innehåller en utbildningsfilm, textmaterial samt material till interaktivt lärande, dialog och reflektion.

Det finns även en modul som sätter fokus på Kalmar läns utmaningar och möjligheter när det gäller migration och integration – historisk och i nuläget. 

Välkommen – Kompetensverkstad (kompetensverkstaden.se)