Fortsatt Samverkan leder till arbete

Ett projekt som ska göra att fler hittar till jobb, studier eller kommer närmare arbetsmarknaden.

Fortsatt samverkan leder till arbete är ett fortsättningsprojekt finansierat av ESF, som syftar till att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden på sikt ska börja arbeta eller utbilda sig. Projektet syftar också till att skapa en strategisk samverkan mellan deltagande aktörer. Utgångspunkten för projektet grundar sig till stor del från resultatet och de framgångsfaktorer som framkommit i det tidigare projektet Samverkan leder till arbete.

Metoderna för projektet bygger på en tätare samverkan genom att samordna lokala och regionala aktörer och insatser för att kunna ge individanpassat stöd som främjar att målgrupperna (unga, nyanlända, långtidsarbetslösa samt personer med funktionsnedsättning) antingen ska komma i arbete, studier eller ta ett steg närmare mot egen försörjning. I projektet ingår ett fördjupat samarbete med länets arbetsgivare för att öka möjligheterna till exempelvis praktik och arbete.

Projektet är ett samverkansprojekt som drivs av Kommunförbundet Kalmar län i samverkan med nio av länets kommuner; Borgholm, Emmaboda, Hultsfred, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Torsås, Vimmerby, Västervik samt Företagarna, Försäkringskassan, Samordningsförbundet i Kalmar län och Region Kalmar län.

Projektet genomförs på tre nivåer: individnivå, organisationsnivå och regional nivå. På individ- och organisationsnivå arbetar projektet med individen i centrum. Projektet har en metodutvecklande ansats där vi använder oss av vissa övergripande verktyg: mobilt team, praktiksamordning, sökandelots samt validering. På regional nivå arbetar projektet för att skapa samverkan mellan aktörer som ansvarar för arbetsmarknadsfrågor, utbildning och kompetensförsörjning.

Projektet pågår från augusti 2020 till och med december 2022.

Sökandelots: Handbok till dig som arbetar med stöd till personer som står långt från arbetsmarknaden

Berättelser från projektet

Här kan du höra på berättelser från olika kommuners enheter, företag och arbetstagare.

Borgholms kommun

Vimmerby kommun

Mönsterås kommun

Nybro kommun

Hultsfreds kommun

Emmaboda kommun

Kontakt

Matilda Svensson

Projektledare Fortsatt samverkan leder till arbete 0480-45 67 26 Skicka e-post

Lennart Jönsson

Projektkoordinator Fortsatt samverkan leder till arbete Skicka e-post