Projektaktiviteter FSLA

Tematräffar för kunskapshöjning

Fortsatt samverkan leder till arbete erbjuder efter önskemål tematräffar till er aktörer med syfte att höja kompetensen kring en specifik fråga/problem och/eller bidra till erfarenhetsutbyte.

Tematräffar genomföras på initiativ från någon av projektets aktörer.

Målgruppen kan vara både projektets deltagare (primär) och aktörerna (sekundär målgrupp).

Vägledare i Delaktighetsmodellen. En utbildning som vänder sig till personal som arbetar vid någon av projektets AM(I)E enheter och angränsande områden som exempelvis Daglig verksamhet.

Delaktighetsmodellen är en väl beprövad dialogform för möten mellan personer med olika inflytande över gemensamma frågor, där deltagaren/brukaren ofta är i beroendeförhållande till personal.

Utbildningen genomförs vid fyra gemensamma utbildningsträffar om vardera en halv dag, med start den 27 september Program och anmälan

Konferenser och utbildningar

Gemensamma konferenser för projektets målgrupper (primär och sekundär målgrupp).

Studiebesök

Inom ramen för projektet erbjuds studiebesök till projektets målgrupper (primär och sekundär målgrupp).

Kontakt

Matilda Svensson Projektledare Fortsatt samverkan leder till arbete 0480-45 67 26 Skicka e-post