Projektaktiviteter FSLA

Tematräffar för kunskapshöjning

Fortsatt samverkan leder till arbete erbjuder efter önskemål tematräffar till er aktörer med syfte att höja kompetensen kring en specifik fråga/problem och/eller bidra till erfarenhetsutbyte.

Tematräffar genomföras på initiativ från någon av projektets aktörer.

Målgruppen kan vara både projektets deltagare (primär) och aktörerna (sekundär målgrupp).

Vägledare i Delaktighetsmodellen. En utbildning som vänder sig till personal som arbetar vid någon av projektets AM(I)E enheter och angränsande områden som exempelvis Daglig verksamhet.

Delaktighetsmodellen är en väl beprövad dialogform för möten mellan personer med olika inflytande över gemensamma frågor, där deltagaren/brukaren ofta är i beroendeförhållande till personal.

Utbildningen genomförs vid fyra gemensamma utbildningsträffar om vardera en halv dag, med start den 27 september Program och anmälan

Jämställdhet – hur kan vi arbeta med det?
Helen Nilsson från Länsstyrelsen kommer ha en teoretisk genomgång med grupparbeten kopplade till ert arbete på AM(I)E verksamheterna under förmiddagen. Detta följs upp av en workshop tillsammans med Marianne Westring Nordh (lokal följeutvärderare) och Helen Nilsson, där fokus ligger på hur ni kan tänka er att arbeta vidare med jämställdhet och övriga horisontella principer under projektets gång.

Tid och plats: Torsdagen den 7 oktober, kl. 09.00-15.00, Oskarshamns folkhögskola.
OBS att datumet är ändrat från den 15 september till den 7 oktober!
Program och anmälan

Konferenser och utbildningar

Gemensamma konferenser för projektets målgrupper (primär och sekundär målgrupp).

Studiebesök

Inom ramen för projektet erbjuds studiebesök till projektets målgrupper (primär och sekundär målgrupp).

Kontakt

Peo Fahlström Verksamhetsledare unga och utbildning 0480-45 67 41 Skicka e-post