På Egna Ben

Hälften av alla Sveriges grundskolerektorer anser att trafiksäkerheten utanför skolan är ett problem. Var femte rektor har varit med om att det inträffat en trafikincident eller olycka under sin tid på skolan. Och aktuell forskning visar tydligt att barn blir mer självständiga och presterar bättre när de tar sig till skolan själva.

Utmaningen På egna ben är ett initiativ som syftar till att få barn i åk 4–6 att ta sig till skolan genom att cykla, gå eller åka kollektivt – och att skippa de ofta kortare bilresorna. Fördelarna är att barnen får öva sig i att ta sig till skolan på egen hand, att trafiksituationen utanför skolan blir lugnare och att det ges många tillfällen att diskutera det hållbara resandet. Dessutom brukar eleverna tycka att det är riktigt roligt att vara med!

Projektet anordnas av Kommunförbundet Kalmar Län/AV-Media och Kalmar län har möjlighet att delta med skolor i sina respektive kommuner.

På egna ben går av stapeln under höstveckorna 38-42 och är uppbyggd som en spännande poängjakt där klasserna på ett engagerande sätt tävlar om fina priser. Under de fem veckorna samlar eleverna på sig mängder av värdefull kunskap genom övningar om hälsa, trafiksäkerhet, miljö och hållbar utveckling.

För pedagogerna blir På egna ben ett fint lektionsverktyg för att arbeta med det centrala innehållet i Lgr 11 där det läggs större vikt vid trafikfrågor än i tidigare läroplaner, samtidigt som synen på trafik breddats. Idag pratar man om trafik som avgörande för framtidens samhällsutveckling.

Är du intresserad av att hänga på och vara projektledare och ha kontakten med skolorna i din kommun? Kontakta då mig ulrika.neuman@kfkl.se för mer information.

Du kan läsa mer om projektet här: https://paegnaben.avmkl.se/

Kontakt

Ulrika Neuman IKT-pedagog AV-Media 0480- 45 67 78 Skicka e-post