Våra verksamheter

På uppdrag av kommunerna

Kommunförbundets tjänster rör samverkan och skapande av en gemensam plattform för det primärkommunala uppdraget inom skola, socialtjänst och vård & omsorg. Utöver det ansvarar vi för vissa uppdrag med särskild finansiering.

Kommunförbundet består av tre verksamhetsområden.

Kurs och administration ger administrativt stöd till förbundet. Vi erbjuder också kurs- och konferensverksamhet för kommunernas gemensamma behov.

Inom Hälsa och social välfärd arbetar vi med frågor kring barn och unga, äldre, missbruk, psykisk hälsa, brukarmedverkan, miljösamverkan.

Unga och utbildning arbetar inom området skolväsende och ungdomar samt arbetsmarknad. Här ingår även enheten AV-Media, ett regionalt kompetenscentrum för film och pedagogisk IT-användning och digitalisering för länets skolor och förskolor.

Kontakt

Johan Engdahl Förbundschef 0480-45 67 01 Skicka e-post