Länsgemensam ledning

Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård i Kalmar län