Informationsöverföring

Det är viktigt att det finns en väl fungerande informationsöverföring mellan olika huvudmän.

För att arbeta med de här frågorna har en särskild informationsöverföringsgrupp tillsatts. Uppdraget kommer ifrån Länsgemensam ledning i samverkan i Kalmar län inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård. Gruppen ska se till att säkerställa och utveckla informationsöverföringen mellan huvudmännen med den enskildes bästa i fokus.

Medlemmarna i informationsöverföringsgruppen kommer ifrån Kommunförbundet Kalmar län, Region Kalmar län samt länets kommuner. När utvecklingsarbeten eller andra insatser behöver göras ansvarar gruppen för att skapa tillfälliga arbetsgrupper vid behov.

Mer information finns på Region Kalmar läns samarbetsportal

Monica Örmander Utvecklingsledare Äldre 0480-45 67 23 Skicka e-post