Intressebank för brukar-, patient- och anhörigmedverkan

Vill du vara med och förbättra vård, stöd och omsorg i Kalmar län?

Brukare, patienter och närstående har såväl som personalen viktiga kunskaper och erfarenheter. Det är därför värdefullt för dessa grupper att träffas för att göra saker bättre tillsammans.

Du har nu chansen att på olika sätt medverka i landstingets och kommunernas arbete:

  • Förbättringsarbete – till exempel genom att berätta om dina erfarenheter, vara med i ett förbättringsteam, i en händelse- eller riskanalys, vid brukarrevisioner, intervjuer eller i fokusgrupper.
  • Ledningssammanhang – till exempel som medlem i en ledningsgrupp, i process- och projektplanering eller i länets Utvecklingsråd.

Du kan bidra till bättre vård och omsorg för många, om du är en person eller står nära någon som:

  • får eller har fått stöd eller annan hjälp från socialtjänsten,
  • får eller har fått hälso- och sjukvård.

Vill du vara med?

Arbetet med patient-, närstående- och brukarmedverkan sker i samverkan mellan länets kommuner och Region Kalmar län.

Skicka din anmälan via formuläret hos Region Kalmar län

Kontakt

Marianne Westring Nordh Brukarmedverkan 0480-45 67 25 Skicka e-post