Miljösamverkan Sydost

Miljösamverkan Sydost samordnar tillsynsmyndigheterna inom miljö-, livsmedels- och hälsoskyddsområdena i Gotlands och Kalmar län. Verksamheten har pågått sedan 2003 och stöds ekonomiskt av samtliga kommuner i båda länen, länsstyrelserna i Gotlands och Kalmar län samt Kommunförbundet i Kalmar län.

MSO Verksamhetsberättelse 2020

Miljösamverkan Sydost har en egen webbplats, miljosamverkansydost.se

Är du nyfiken på vad Miljösamverkan är, titta gärna på filmen:

Kontakt

Karen Jensen Projektledare Miljösamverkan Sydost 0480-45 67 07 Skicka e-post