Nära vård

I hela Sverige pågår en omställning till en mer nära vård och omsorg och beskrivs som den största omställningen av hälso-och sjukvården och omsorgen i modern tid av Sveriges kommuner och regioner (SKR). På Kommunförbundet arbetar vi tillsammans med länets kommuner och Region Kalmar län för att utveckla nya arbetssätt för omställning till en nära vård. Samarbetet sker genom Länsgemensam ledning i samverkanDu kan läsa mer om det länsgemensamma arbetet med Nära vård här.

Kontakta gärna oss om du är intresserad av det primärkommunala arbetet!

Vad är Nära vård?

Nära vård kan beskrivas som ett nytt arbetssätt och ny syn på hälsa, vård och omsorg där invånaren är i fokus. Det innebär inte en ny organisationsnivå eller benämning på dagens primärvård men det är primärvården som utgör en kärna i den nära vården. Den närmsta vården är den som invånaren kan ge sig själv – egenvården – samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta.

Ett samarbete mellan många aktörer

För att omställningen ska lyckas krävs ett samspel mellan många olika organisationer; både region, kommuner, myndigheter, fristående aktörer och civilsamhälle. För kommuner omfattas främst förskola-och skolverksamhet, socialtjänst och kommunal primärvård. Övriga kommunala verksamheter har också en viktig del i omställningen, särskilt kopplat till hälsofrämjande och förebyggande arbete. Primärvård kan utföras både som regional och kommunal verksamhet. Omställningen inkluderar även mellanrummen mellan huvudmän och hur vi sammanlänkar dessa.

Här kan du lära dig mer om Nära vård och varför omställningen är en väsentlig del i utvecklingsarbetet inom vården, omsorgen och socialtjänsten. Filmen är framtagen av SKR. Du kan läsa mer om omställningen till Nära vård här på SKR:s webbplats.

Goda exempel i Kalmar län

Nybro kommun

Kalmar kommun


Oskarshamns kommun

Relaterade länkar

Arbetsmaterial för din verksamhet

Här hittar du arbetsmaterial som du kan använda i din egen verksamhet.

Vi hjälper dig gärna vidare i ert arbete med Nära vård som stöd i implementeringen av ett nytt arbetssätt i dialogen med era tjänstepersoner och förtroendevalda.

Kontakt

Kristina Dahlberg

Processledare Nära vård 0480-45 67 23 Skicka e-post

Cecilia Frid

Processledare Nära vård, tf verksamhetsledare HoSV 0480-453891 Skicka e-post