Nära vård

Bakgrunden till Nära vård

Göran Stiernstedt, tidigare särskild utredare inom Statens offentliga utredningar (SOU), arbetade fram rapporten Effektiv vård mellan 2014 och 2016. Anna Nergårdh, särskild utredare inom SOU, fick 2017 uppdraget att utifrån förslagen i Effektiv vård stödja arbetet med att utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso-och sjukvård med fokus på primärvården.

Anna Nergårdhs betänkanden

Nergårdh presenterar i en film på cirka 20 minuter utredningens huvudbetänkande, se film.

Här kan du läsa alla betänkanden i sin helhet

Andra utredningar kopplade till Nära vård

Relaterade länkar

Arbetsmaterial för din verksamhet

Här hittar du arbetsmaterial som du kan använda i din egen verksamhet.

Vi hjälper er gärna vidare i ert arbete med Nära Vård. Som stöd i implementeringen av ett nytt arbetssätt i dialogen med era tjänstemän och förtroendevalda.

Kontakt

Kristina Dahlberg

Processledare Nära vård 0480-45 67 23 Skicka e-post

Cecilia Frid

Processledare Nära vård (anställd i Kalmar kommun) 0480-453891 Skicka e-post