Regionförbundet i Kalmar län samordnar kommunerna och Landstinget i Kalmar län kring området psykisk hälsa.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gjort en överenskommelse med syfte att stimulera utvecklingsarbete och skapa förutsättningar för lokala och regionala analyser av de utmaningar som respektive län står inför och att identifiera behov och utvecklingsmål lokalt och regionalt samt att förbättra ungas psykiska hälsa.

Ansvariga för att driva det regionala arbetet framåt är samordningsgruppen psykisk hälsa med representanter från länets kommuner och landstinget i Kalmar län tillsammans med utvecklingsledaren. I länet finns även ett nätverk av kontaktpersoner från varje kommun som också är den lokala kontakten till SKL.

Arbetet leds av Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län bestående av kommunernas social- och omsorgschefer samt landstingets förvaltningschefer.

I länet finns en överenskommelse om samverkan mellan landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning.

Suicidprevention

Sedan 2016 finns ett handlingsprogram för självmordsförebyggande åtgärder i Kalmar län i det gemensamma arbetet i Länsgemensam ledning. Utbildningar i Mental Health First Aid (MHFA) har genomförts sedan 2015 och kommer fortsätta erbjudas personal inom landsting och kommun.

Relaterad information

Uppdrag psykisk hälsa

Sofia Wermelin Verksamhetsledare Hälsa och social välfärd 0480-45 67 21 Skicka e-post