Regional samverkans- och stödstruktur

Vi utgör Kalmar läns regionala samverkans- och stödstrukturerna RSS och samverkar i frågor som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård mellan kommuner och mellan kommuner och Region Kalmar län. Fördjupad information om det regionala samverkans- och stödstrukturerna finns på SKR:s webbplats.

Verksamhetsområdena inom kommunförbundet är fördelade:

Barn och unga

Missbruk och psykisk hälsa

Äldre

Brukarmedverkan

Dokument

Överenskommelse inom socialtjänsten gällande samverkan kring tillfälligt boende i annan kommun för personer som utatts för våld av närstående

Överenskommelse familjehemsutbildning i Kalmar län