Äldre

Bättre liv för sköra äldre

Flertalet äldre människor i Kalmar län lever ett gott liv och klarar sig utan stöd från vård och omsorg. Med stigande ålder ökar risken för hälsoproblem och kroniska sjukdomar.

Den förebyggande vården och omsorgen är viktig så den äldre kan fortsätta leva ett aktivt och rikt liv så länge som möjligt. Detta ställer krav på helhetssyn, kontinuitet och en flexibel och lyhörd organisation mellan kliniker, enheter, professioner och mellan huvudmännen.

Länsgemensam målbild

  • Kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg.
  • Får den vård du behöver när du behöver den på det sätt du öns­kar få den.
  • Inte märker våra organisatoriska gränser.
  • Möter kompetens, säkerhet, hög kvalitet och gott bemötande.
  • Ska känna att vi gör vårt bästa för att ge dig en värdig sista tid i livet.

I Kalmar län är målet att kommunerna och regionen tillsammans bygger upp gemensamma stödstrukturer till ett strategiskt och långsiktigt förbättringsarbete för sköra äldre genom att:

  • stödja och utveckla samarbetet mellan länets kommuner och regionen, och därmed stärka vårdkedjan för de mest sköra äldre
  • stödja förebyggande insatser med fokus på friskfaktorer och rehabilitering
  • stödja ett strukturerat, systematiskt och standardiserat arbetssätt med hjälp av olika kvalitetsregister
  • stödja ett strukturerat och systematiskt förbättringsarbete utifrån data från kvalitetsregistren
  • stödja evidensbaserad praktik

Mer information finns på Region Kalmar läns samarbetsportal

Kontakt

Lena Vilander Hamnert Utvecklingsledare Äldre 0480-45 67 32 Skicka e-post