Brukarmedverkan

Utvecklingsråd för förbättrat stöd, vård och omsorg

Brukare, patienter och närstående bidrar till bättre vård, stöd och omsorg för många genom medverkan i Länsgemensam ledning i samverkan.

Om utvecklingsrådet:

  • Vi samarbetar med chefer inom hälso- och sjukvård samt social­tjänsten
  • Vi träffas minst fyra gånger per år.
  • Tillsammans bestämmer vi vilka frågor och uppdrag som rådet ska arbeta med
  • I rådet sitter människor i alla åldrar. Vi har olika bakgrund och erfaren­heter av vård och omsorg.
  • Som deltagare får du betalt för det arbete du lägger ner. Du erbjuds också kurser och utbildningar.

Vill du veta mer om utvecklingsrådet? Kontakta då Marianne Westring Nordh eller:

Anna Olhelden
Landstingets samordnare för patient- och närståendemedverkan.
0480-841 47

Vill du anmäla dig till intressebanken? Anmäl dig här

Kontakt

Marianne Westring Nordh Handläggare brukarmedverkan 0480-45 67 25 Skicka e-post