Brukarmedverkan

Samverkansområdesgrupp för förbättrat stöd, vård och omsorg

Brukare, patienter och närstående bidrar till bättre vård, stöd och omsorg för många genom medverkan i Länsgemensam ledning i samverkan.

Om Samverkansområdesgruppen Brukarmedverkan:

  • – Vi samarbetar med chefer inom hälso- och sjukvård samt social­tjänsten
  • – Vi träffas minst fyra gånger per år
  • – Tillsammans bestämmer vi vilka frågor och uppdrag som gruppen ska arbeta med
  • – I gruppen sitter människor i alla åldrar som har olika bakgrund och erfaren­heter av vård och omsorg
  • – Som deltagare får du betalt för det arbete du lägger ner. Du erbjuds också kurser och utbildningar.

Vill du veta mer om samverkansområdesgruppen Brukarmedverkan? Kontakta då Rebecka Moding.

Vill du veta mer om intressebanken eller anmäla dig?
Anmäl dig online här

Intresseanmälan för utskrift