Samverkan leder till arbete

Samverkan leder till arbete

Ett projekt som ska göra att fler hittar till jobb, studier eller kommer närmare arbetsmarknaden.

Samverkan leder till arbete är ett projekt finansierat av ESF som syftar till att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden på sikt ska börja arbeta eller utbilda sig. Projektet syftar också till att skapa en strategisk samverkan mellan deltagande aktörer. Metoderna för projektet bygger på en tätare samverkan genom att samordna lokala och regionala aktörer och insatser för att kunna ge individanpassat stöd som främjar att målgrupperna (unga, nyanlända, långtidsarbetslösa samt personer med funktionsnedsättning) antingen ska komma i arbete, studier eller ta ett steg närmare mot egen försörjning. I projektet ingår ett fördjupat samarbete med länets företag för att öka möjligheterna till exempelvis praktik.

Projektet är ett samverkansprojekt som drivs av Kommunförbundet Kalmar län i samverkan med åtta av länets kommuner; Emmaboda kommun, Högsby kommun, Mönsterås kommun, Mörbylånga kommun, Nybro kommun, Oskarshamns kommun, Torsås kommun, Västerviks kommun, samt Arbetsförmedlingen, Företagarna, Försäkringskassan och Samordningsförbundet.

Projektet genomförs på tre nivåer: individnivå, organisationsnivå och regional nivå. På individ- och organisationsnivå arbetar projektet med individen i centrum. Projektet har en metodutvecklande ansats där vi använder oss av vissa övergripande verktyg: verkstäder, mobila team, praktiksamordning, Sökandelots samt validering. På regional nivå arbetar projektet för att skapa samverkan mellan aktörer som ansvarar för arbetsmarknadsfrågor, utbildning och kompetensförsörjning.

Projektet pågår i tre år till och med november 2020 och just nu befinner sig projektet i genomförandefas.

Nyhetsbrev

I vårt senaste nyhetsbrev får du träffa våra verkstadsledare. Du får också veta mer om vad som är på gång i projektet.

Nyhetsbrev 2

Tidigare nummer:

Nyhetsbrev 1

 

Matilda Svensson Projektledare Samverkan leder till arbete 0480-45 67 26 Skicka e-post