Projektaktiviteter SLA

Tematräffar för kunskapshöjning

Samverkan leder till arbete erbjuder efter önskemål tematräffar till er aktörer med syfte att höja kompetensen kring en specifik fråga/problem och/eller bidra till erfarenhetsutbyte.

Tematräffar genomföras på initiativ från någon av projektets aktörer.

Målgruppen kan vara både projektets deltagare (primär) och aktörerna (sekundär målgrupp).

Att samspela med varandra. Denna tematräff vänder sig till den primära målgruppen, deltagarna. Se inbjudan för mer information

Tänk förmåga! – Försäkringskassan delar med sig av vad de behöver och hur läkarintyg kan tolkas.
Tid och plats:
Onsdagen den 13 maj, kl. 13.00-16.00, antingen i Kalmar eller på distans. Se inbjudan för mer information
Onsdagen den 20 maj, kl. 13.00-16.00, på distans, via Knutpunkten i Västervik. Se inbjudan för mer information

Konferenser och utbildningar

Gemensamma konferenser för projektets målgrupper (primär och sekundär målgrupp).

Boka in den 5 oktober 2020 i era kalendrar då Samverkan leder till arbetes slutkonferens äger rum!

Utbildning av Vägledare i Delaktighetsmodellen – våren 2020, se inbjudan för mer information

Studiebesök

Inom ramen för projektet erbjuds studiebesök till projektets målgrupper (primär och sekundär målgrupp).

Kontakt

Matilda Svensson Projektledare Samverkan leder till arbete 0480-45 67 26 Skicka e-post