Projektaktiviteter SLA

Tematräffar för kunskapshöjning

Samverkan leder till arbete erbjuder efter önskemål tematräffar till er aktörer med syfte att höja kompetensen kring en specifik fråga/problem och/eller bidra till erfarenhetsutbyte.

Tematräffar genomföras på initiativ från någon av projektets aktörer.

Målgruppen kan vara både projektets deltagare (primär) och aktörerna (sekundär målgrupp).

Konferenser

Gemensamma konferenser för projektets målgrupper (primär och sekundär målgrupp).

IK-utbildning OCN den 24 april i Oskarshamn, se program

Tematräff för kunskapshöjning- NPF, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar- 28 maj, Högsby, se program

Tematräff för kunskapshöjning– Västerviks handledningsmodell- 4 juni, Högsby, se program

Boka in den 14 oktober då det är dags för Oktoberkonferens för projektets aktörer i Oskarshamn. Mer information kommer.

Studiebesök

Inom ramen för projektet erbjuds studiebesök till projektets målgrupper (primär och sekundär målgrupp).

Kontakt

Matilda Svensson Projektledare Samverkan leder till arbete 0480-45 67 26 Skicka e-post