Projektaktiviteter SLA

Tematräffar för kunskapshöjning

Samverkan leder till arbete erbjuder efter önskemål tematräffar till er aktörer med syfte att höja kompetensen kring en specifik fråga/problem och/eller bidra till erfarenhetsutbyte.

Tematräffar genomföras på initiativ från någon av projektets aktörer.

Målgruppen kan vara både projektets deltagare (primär) och aktörerna (sekundär målgrupp).

Sätt dina mål och nå dem. 23- 27 sept. 2019. Föreläsningen kommer att äga rum på flera orter. Se inbjudan för mer information.

Att samspela med varandra. Denna tematräff vänder sig till den primära målgruppen, deltagarna. Se inbjudan för mer information

Konferenser

Gemensamma konferenser för projektets målgrupper (primär och sekundär målgrupp).

Boka in den 14 oktober då det är dags för Oktoberkonferens för projektets aktörer i Oskarshamn, se inbjudan för mer information

Utbildning av Vägledare i Delaktighetsmodellen – under 2019 -2020, se inbjudan för mer information

Studiebesök

Inom ramen för projektet erbjuds studiebesök till projektets målgrupper (primär och sekundär målgrupp).

Studiebesök hos framgångsexempel – Kaoskompaniet i Ronneby den 24 oktober, se inbjudan för mer information

Kontakt

Matilda Svensson Projektledare Samverkan leder till arbete 0480-45 67 26 Skicka e-post