Projektaktiviteter SLA

Tematräffar för kunskapshöjning

Samverkan leder till arbete erbjuder efter önskemål tematräffar till er aktörer med syfte att höja kompetensen kring en specifik fråga/problem och/eller bidra till erfarenhetsutbyte.

Tematräffar genomföras på initiativ från någon av projektets aktörer.

Målgruppen kan vara både projektets deltagare (primär) och aktörerna (sekundär målgrupp).

Konferenser

Gemensamma konferenser för projektets målgrupper (primär och sekundär målgrupp).

Tematräff för kunskapshöjning- Sätt dina mål och nå dem. 23- 27 sept. 2019. Föreläsningen kommer att äga rum på flera orter. Se inbjudan för mer information.

Boka in den 14 oktober då det är dags för Oktoberkonferens för projektets aktörer i Oskarshamn. Mer information kommer.

Utbildning av Vägledare i Delaktighetsmodellen – hösten 2019, se inbjudan för mer information

Studiebesök

Inom ramen för projektet erbjuds studiebesök till projektets målgrupper (primär och sekundär målgrupp).

Studiebesök hos framgångsexempel – Mullsjö/Jönköpings län den 19 juni, se inbjudan för mer information.

Kontakt

Matilda Svensson Projektledare Samverkan leder till arbete 0480-45 67 26 Skicka e-post